Stage

Alberdingk Thijm kinderopvang is een erkend leerbedrijf en staat als zodanig geregistreerd. Deze erkenning en registratie is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) afgegeven.


Missie

Alberdingk Thijm Kinderopvang wil graag actief bijdragen aan het opleiden van toekomstige pedagogische medewerkers, want daarmee wordt de relatie tussen theorie en praktijk versterkt met als resultaat professionals die goed zijn voorbereid op hun start in de kinderopvang. Door als organisatie de samenwerking tussen de opleiding, de Alberdingk Thijm Kinderopvang en Alberdingk Thijm als koepelorganisatie te stimuleren en mogelijk te maken, werken we aan succesvolle schoolontwikkeling, waarbij we de creativiteit van alle betrokkenen inzetten in een continu proces van mét en ván elkaar leren. Achter deze visie schuilt de intentie om in de toekomst ‘de beste pedagogisch medewerkers’ voor Alberdingk Thijm Kinderopvang te rekruteren; medewerkers die achter de specifieke keuzes die Alberdingk Thijm Kinderopvang maakt staan en die zich als professionals willen inzetten voor de continue kwaliteitsverbetering van de kinderopvang.


Visie

We zien leren als een actief proces van de mens. Kennis en inzicht wordt geconstrueerd door de lerende zelf, door nieuwe situaties op te zoeken, door met andere samen te werken. Het is een actieve vorm van leren waarbij nieuwe kennis wordt gekoppeld aan iets dat eerder geleerd is. Er wordt gebruik gemaakt van de voorkennis en het is doelgericht. Essentieel is dat de medewerker in staat is om het leren te expliciteren en te verbinden aan de eigen professionele rol en de doelstellingen van de organisatie.

Heb je interesse in een stageplek bij ons en wil je meer informatie hebben dan kun je via onderstaande knop ons beleid zien en downloaden.

Heb je meer vragen? Dan stuur ons een mail via: kinderopvang@atscholen.nl