Peuteropvang Joseph Lokin

​​​​​​​​​​​​​​Bent u op zoek naar peuteropvang in Ankeveen? De peuteropvang van de Joseph Lokinschool in Ankeveen is twee ochtenden per week geopend: op dinsdag en donderdag van 08.30 uur – 12.30 uur. De peuteropvang bevindt zich in de school en heeft de beschikking over een ruime speelzaal en een mooi buitenterrein om te spelen.

Kinderen zijn welkom vanaf 2 jaar. Er wordt gewerkt vanuit de missie en de visie van de Joseph Lokinschool en er is een gezond voedingsbeleid. Op de peuteropvang leren kinderen spelenderwijs van elkaar in een vertrouwde omgeving en groeien ze langzaam​ naar de eerste schooldag toe. ​

Op onze opvang maken we gebruik van de Uk en Puk methode, een benadering die zich richt op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Naast deze focus bieden we een diversiteit aan activiteiten die verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren, zoals motoriek, sociaal-emotionele groei, persoonlijke competenties en de bevordering van normen en waarden.

Ondanks onze capaciteit voor 16 kinderen in de groep, wordt onze groep nooit zo groot. Door deze kleinschaligheid krijgen alle kinderen de benodigde individuele aandacht.

Onze nauwe band met de school is erg waardevol. Door samen te werken met het schoolteam maken we de overgang van de kinderen naar de basisschool laagdrempelig, wat zowel de kinderen als hun ouders ten goede komt.


Inschrijven en contact​

​​Neem voor meer informatie contact met ons op: kinderopvang@atscholen.nl of bel naar ons via 035 206 2570.​ U kunt ook direct contact opnemen met de locatie via 06 15 652 692.

Tarieven

Wij zijn geen VVE voorziening en worden niet door de overheid gesubsidieerd. Gezinnen met een thuisblijf ouder kunnen wel gebruik maken van een gemeentelijke subsidie onder bepaalde voorwaarden. Informatie hierover is op te vragen bij kinderopvang@atscholen.nl. Ouders die recht op de kinderopvangtoeslag hebben betalen het ​volle tarief.

Documenten