Peuteropvang KinderCampus

In aansluiting op de vroegschoolse educatie die op de basisschool Kindercampus wordt aangeboden is de peuteropvang vanaf 2021 begonnen met het bieden van de voorschoolse educatie. Door de samenwerking tussen de school en peuteropvang wordt het mogelijk in één leerlijn de educatie aan kinderen te geven.

De peuteropvang is vier ochtenden in de week open, alle dagen behalve woensdag, gedurende 40 weken.

Wij zijn open 4 uur per ochtend, vanaf 8:30 naar 12:30. In de peutergroep kunnen wij maximaal 16 kinderen opvangen. Ons streven is naar een gelijke verdeling tussen kinderen mét en zonder vve-indicatie. Op de groep staan twee medewerkers met de vereiste kwalificaties. Bovendien werken wij met de nieuwe methode “Uk & Puk”.

Wat is Uk & Puk?

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Bij Uk & Puk zijn 10 aansprekende thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Elk thema biedt 12 activiteiten voor ongeveer 6 weken. Alle thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Door actief bezig te zijn met de activiteiten en lekker te spelen, ontwikkelen kinderen zich op natuurlijke wijze breder en sneller. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen, ontdekken en bewegen. Precies wat ukken het liefste doen!

Voor een doorgaande lijn met de basisschool maken wij gebruik van een kind-volgmethode van CED groep: ‘Doen, Praten, Bewegen & Rekenen’. Met deze methode kunnen wij de ontwikkeling van peuters goed observeren.

De gemeente Hilversum subsidieert de peuterspeelzalen met een vve programma. Niet alleen de kinderen met een vve indicatie. Vraag op de peuterspeelzaal naar meer informatie of kijk naar onze tarieven of download ons informatieboekje.

Tarieven

De tarieven voor 2023 kunnen jullie hieronder downloaden.

Inschrijfformulier

Hier kunt ons inschrijfformulier downloaden.


​​Kinderopvangtoeslag

Onze peuteropvang is geregistreerd bij Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen onder het nummer: 213689856. Daarmee voldoen wij aan de voorwaarden die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.


​​Pedagogisch beleid

Hebt u vragen over ons pedagogisch beleid of onze werkwijze dan kunt u met ons in contact komen door een mail te sturen naar kinderopvang@atscholen.nl. Dan nemen wij telefonisch contact met u op.


​​Andere documenten