visual-4-kinderen-small
visual-ook-na-school-spelen-small

What Really Matters bij Aberdingk Thijm Kinderopvang

Onder Alberdingk Thijm Scholen vallen niet alleen achttien basisscholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs, maar ook drie locaties voor peuteropvang en drie locaties voor buitenschoolse opvang (bso). Elke school en locatie heeft zijn eigen sfeer en karakter. Maar gezamenlijk vormen zij een community die uitgaat van één visie: What Really Matters. Deze visie is verankerd in ons beleidsplan.

#daargaathetom

We vinden het als organisatie belangrijk dat kinderen leren wat er écht toe doet in het leven. Dat ze oog houden voor de wereld om hen heen en dat ze zorgen voor elkaar. Daarbij is er ruimte om een eigen mening te vormen en eigen talenten te ontdekken, want dat geeft kinderen zelfvertrouwen. Het welbevinden van kinderen staat altijd centraal.

Ook in de peuteropvang en bij de bso sluiten we bij bovenstaande aan, met aandacht voor drie belangrijke speerpunten:

Life style

Op onze vestigingen voor peuteropvang en bso dragen we een gezonde en prettige leefstijl uit. Vanuit onze visie dat kinderen in aanleg streven naar ‘het goede leven’, is de ontwikkeling van een gezonde leefstijl vooral een zaak van inspireren en faciliteren. We vinden het belangrijk daar al op jonge leeftijd mee te beginnen. Op al onze kinderopvanglocaties besteden we daarom veel aandacht aan gezonde voeding en voldoende bewegen. De kinderen krijgen groenten en fruit aangeboden en we gebruiken geen suikerhoudende producten. Verder spelen we vaak buiten, ook bij minder weer.

Food for thought

Peuteropvang en bso zijn meer dan simpelweg ‘opvang’. Natuurlijk is er tijd om lekker te spelen en te ontspannen. Maar we dagen de kinderen ook uit zich te ontwikkelen: we werken veel in thema’s en projecten en bundelen hierin activiteiten zoals koken, spel en kunstzinnige vorming. Met als doel intellectuele en praktische verrijking te bieden en kinderen zo hun eigen talenten te laten ontdekken.

Community for life

Net als onze scholen, zijn ook onze locaties voor peuteropvang en bso elk een community. Een kleine maatschappij, waarin individuen hun identiteit ontplooien. En waar karakters soms botsen. We dagen de kinderen dan uit om met elkaar tot oplossingen te komen. Verder is het belangrijk dat ze zorgen voor elkaar.