visual-4-kinderen-small
visual-ook-na-school-spelen-small

Alberdingk Thijm Kinderopvang

Alberdingk Thijm Kinderopvang bestaat uit twee peuteropvangcentra en drie buitenschoolse opvanglocaties. Alle locaties zijn nauw verbonden aan de scholen van Alberdingk Thijm Scholen. We streven ernaar de missie en visie op het onderwijs ook terug te laten komen in het pedagogisch beleid van deze locaties.

Waar gaat het om bij Alberdingk Thijm Kinderopvang?

Op al onze locaties streven we ernaar kinderen in een geborgen en vertrouwde omgeving op te vangen. Het welbevinden van de kinderen staat daarbij centraal en daar hoort gezonde voeding bij.

Speerpunten

Al onze locaties hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Welbevinden: dat uw kind zich veilig en geborgen voelt, is ons uitgangspunt. Al onze locaties zijn warm en sfeervol ingericht, kleinschalig en op een vertrouwde plek voor het kind.
  • Gezondheid en voeding: alles wat we aanbieden tijdens de lunch en tussendoor is gezond en bevat geen suikerhoudende producten.
  • Spelenderwijs ontwikkelen: we werken veel in thema’s en bundelen hiermee activiteiten zoals koken, spel en kunstzinnige vorming

Tarieven

De tarieven voor peuteropvang en bso verschillen per locaties, maar liggen over het algemeen onder dat van de grote kinderopvangorganisaties in de regio het Gooi.

Dagelijkse leiding

Dagelijkse leiding in onze vestigingen is in handen van een locatie coördinator.

De verantwoordelijke voor alle locaties is de manager Melbina Hodzic.